26 Mart 2015

26 Mart 2015Gümrük sınıflandırma işlemleri gereği EPDK'dan resmi yazı beklenmektedir. İthalat, ihracat ve vergilendirme işlemleri söz konusu belge nedeni ile henüz yapılamamaktadır.

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı

Sayın MUAMMER YILDIZ,

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Kurumumuza sunmuş olduğunuz yazı ile mıknatıslarla dönen, güç kaynağı olarak kullanılan makinanın patent sahibi olduğunuzdan bahisle elektrik üretim faaliyetinde bulunulması hakkında bilgi verilmesi istenmektedir. Bu kapsamda, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu(Kanun) çerçevesinde elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunulabilmesi için Kurumumuzdan önlisans alınması gerekmektedir. Kanun'da önlisans üretim tesisi yatırımına başlaması için mevzuattan kaynaklanan izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeleri edinebilmesi ve üretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım hakkını elde edebilmesi için Kurum tarafından belirli süreli verilen izni belirtmektedir. Önlisans yükümlülüklerini tamamlayan tüzel kişi elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak üzere üretim lisansı başvurusunda bulunur. Kurumumuzdan bu amaçla lisans alınmasında izlenecek usul ve esaslar Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun ve Yönetmeliğe Kurumumuz internet sayfasında yer alan "http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/mevzuat" isimli adresten ulaşılabilmektedir. Ayrıca, 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin Lisans başvurusu başlıklı 20 nci maddesi başta olmak üzere Yönetmeliğin tamamının incelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, elektrik piyasası lisans bedelleri ile önlisans ve lisans işlemleri ile ilgili başvurularda sunulması gereken bilgi ve belgeler listesine Kurumumuz internet sayfasında yer alan "http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisans" isimli adresten ulaşılabilmektedir. Diğer taraftan, bahsedilen elektrik üretim metodu bilinen yöntemler dışında özel bir yöntem olması nedeniyle mevcut belgelerin dışında üretim metodolojisine ilişkin teknik spesifikasyonların da ayrıca tevsik edici belgelerle sunulması gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederim.

Uğur CİNGİ
Daire Başkanı